Ana içeriğe atla
Program Hakkında

Dini İlimler ve İlahiyat eğitiminin bir parçasını oluşturan Felsefe ve Din Bilimlerinin bilimsel bir araştırma alanı olarak ele alınmasıyla oluşturulan bu program dinin birey, toplum, kültür ve tarihle karşılıklı ilişkileri üzerine bilimsel bir perspektifle yaklaşarak araştırma yapılmasına imkan verecektir. İlahiyat fakültelerinin bilimsel bir yapı kazanarak nesnel ve evrensel üniversite yapısı içinde temsil edilmeleri hususunda Felsefe ve Din Bilimleri mühim bir role sahiptir.

Felsefe ve Din Bilimleri doktora programıyla gerek tarihsel ve aktüel, gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Felsefe ve Din Bilimleri alanı bakir çalışma konuları ile araştırmacıları beklemektedir. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bir dünyada felsefe ve din bilimleri alanında farklı yöntem ve bakış açılarından hareketle farklı çalışmaların yapılması hem din olgusunun sağlıklı bir biçimde anlaşılmasına hizmet edecektir, hem de akademik zenginliği artıracaktır. Bu kapsamda Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi ve Felsefe Tarihi alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla hem Türk kültürüne, İslam kültürüne ve evrensel kültüre hem de yerel ve evrensel ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacak, böylece din ile birey, toplum, kültür, eğitim, siyaset, ekonomi, sanat arasındaki karşılıklı ilişkilerde problem olarak ön plana çıkan sorunların çözümüne zemin hazırlanacaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında/Avrupa’da din bilimleri alanında ortak programlar geliştirmek, AB çerçevesinde ortak programlar ve akademik faaliyetlere katılabilmek için Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda lisansüstü programa ihtiyaç duyulmaktadır. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı doktora programı Avrupa ve Amerika üniversiteleriyle ilişkileri artırmaya, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını gerçekleştirmeye zemin hazırlayacaktır.

Dünya barışına katkı sağlayacak en önemli unsur olan din olgusunun doğru anlaşılması ve doğru anlatılması gereklidir. Bunun için de dini doğru anlayan ve doğru anlatabilen insanların yetiştirilmesi gerekir. Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı, bu alanlarda görev yapan görevlilerin daha nitelikli hale getirilmesine ve özellikle hem öğretmenlerin hem de din görevlilerinin akademik çalışmaya teşvik edilmesine, böylece kendilerini yenilemelerine din gibi hassas bir alanda bilimsel düşünme yeteneğinin kazanılmasına hizmet edecektir.

 

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

 • İlahiyat, İslami İlimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve diğer yüksek din öğretimi yapan lisans programlarından mezun olmak veya Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinden yüksek lisans yapmış olmak.
 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100'lük sistemde 75 ve üzeri; 4'lük sistemde 3.00 ve üzeri puan olmalıdır.
 • ALES notu (Sözel/EA) puan türünde en az 70 olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
 • Yabancı Dil YDS, e-YDS veya YÖKDİL puanı en az 55 olmalıdır.Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.

Alan Dışı Adaylar İçin Başvuru Şartları

 • Yüksek lisans mezunu olmak.
 • Alan dışından gelen öğrencilere 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
 • Yüksek Lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemde 75 ve üzeri; 4'lük sistemde 3.00 ve üzeri puan olmalıdır.
 • ALES notu (Sözel/EA) puan türünde en az 70 olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
 • İngilizce YDS, e-YDS veya YÖKDİL puanı en az 55 olmalıdır.Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
Uluslararası Adaylar için
 • İlahiyat, İslami İlimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve diğer yüksek din öğretimi yapan lisans programlarından mezun olmak veya Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinden yüksek lisans yapmış olmak.
 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100'lük sistemde 75 ve üzeri; 4'lük sistemde 3.00 ve üzeri puan olmalıdır.
 • Adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az C1 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL’dir.
Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Prof. Dr. Latif TOKAT

  latif.tokat@asbu.edu.tr

  +90 312 596 47 69

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonuçları, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.