Ana içeriğe atla
Program Hakkında

İslam ekonomisi ve finansının gittikçe artan önemi, ulaştığı ekonomik büyüklük sadece İslam ülkelerinde değil, birçok Batı ülkesinde bu alana ilişkin çalışmaların ve uygulamaların artmasına yol açmıştır. Ülkemizde katılım bankalarının yanında artık Batı’da olduğu gibi ticari bankaların da İslami esaslara göre çalışan bölümler açacak veya ürünler sunacak olması da konunun önemini artıran bir diğer unsurdur.

Bu bölüm altında yürütülen eğitim programlarının amacı, hem yeterli düzeyde temel İslam hukuku, hem de ekonomi ve finans konularında derin bilgiye sahip uzmanlar yetiştirmektir. İslam düşüncesi perspektifinden ekonomi bilimine ve ekonomik düzene bakışı kavramış, İslam ekonomisi ve finansı alanında teorik düzeyde katkı yapacak araştırmacılar yetiştirilecek ve İslami finans sektörünün insan kaynağı ihtiyacını karşılanacaktır. Bu şekilde ekonomi ve finans alanında İslam ahlak düşüncesi ve hukuku perspektifinden teori gelişimine ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı'nın hedefi ise ekonomi ve finans alanında İslam ahlak düşüncesi ve hukuku perspektifinden teori gelişimine ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunmaktır.

Başvuru Bilgi ve Kabul Koşulları
  • Tezli Yüksek Lisans programına lisans düzeyinde İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ticaret ve benzeri programlarla, İlahiyat ve İslami İlimler bölümlerinden dört yıllık fakülte mezunu öğrenciler kabul edilecektir. Ayrıca ilgili Yönetmelik doğrultusunda, uluslararası adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların programa kabulüne ilişkin usul, esas ve kabul koşullarıyla uyumlu olarak ASBÜ Senatosu tarafından belirlenecektir.
  • Aday öğrencinin lisans mezuniyet notunun en az 2.00/4.00, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanının en az 65, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS veya muadili) puanının en az 80 olması gerekmektedir. Değerlendirme ALES sınav notunun % 50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav tam notu üzerinden alınan puanının % 30’u dikkate alınarak yapılır. Genel başarı tam notunun en az % 65’ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Kabul edilen öğrencilerden yabancı dil puanı 80’in altında olanlar programa başlamadan önce ASBÜ’de hazırlık okuluna alınırlar.
  • Programda üç zorunlu alan dersi, üç seçmeli alan dersi ve bir serbest seçmeli ders olmak üzere kredili toplam yedi ders, bir seminer dersi, akademik uzmanlık dersi ve tez çalışması yer almaktadır. Derslerin toplam kredisi 21, müfredatın tez dâhil AKTS kredisi ise toplam 123’dür. Kredi ve değerlendirme, ASBÜ Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde belirlenir.
İletişim Bilgileri

Hükümet Meydanı No: 2  06030 Ulus, Altındağ, ANKARA
Tel: +90 312 596 46 31 - 596 47 41
E-Mail: hbae@asbu.edu.tr