Ana içeriğe atla
Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı; içerisinde yer alan bilim dallarıyla; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını, İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir bakış açısıyla ele alıp incelemeye imkân sağlamış olacaktır. Bu programla Temel İslam Bilimlerinin bilimsel bir araştırma alanı olarak ele alınmasına ve dinin birey, toplum, kültür ve tarihle karşılıklı ilişkileri üzerinde bilimsel bir perspektifle araştırma yapılmasına fırsat verilmiş olacaktır.

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’yla gerek tarihsel ve aktüel, gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı sağlanması istenmektedir. Temel İslam Bilimleri alanı bakir çalışma konuları ile araştırmacıları beklemektedir. Zira günümüz Fıkıh ve Kelam problemleri bu alanların başında gelmektedir. Bu kapsamda Arap Dili, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Kelam, Tasavvuf ve Mezhepler Tarihi alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla İslâm’ın doğru ve ana kaynağından anlaşılması başta olmak üzere; hem Türk kültürüne, İslam kültürüne ve evrensel kültüre hem de yerel ve evrensel ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacak, böylece din ile birey, toplum, hukuk, kültür, eğitim, siyaset, ekonomi, sanat arasındaki karşılıklı ilişkilerde problem olarak ön plana çıkan sorunların çözümüne zemin hazırlanacaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında (Arap ülkeleri ve Avrupa’da) temel İslam bilimleri alanında iş birliğini artırmak, Farabi, Erasmus Programı ve AB çerçevesinde ortak programlar ve akademik faaliyetlere katılabilmek için Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda lisansüstü programa ihtiyaç duyulmaktadır. Fıkıh, Tefsir, Hadis, Arap Dili ve Belagatı, Mezhepler Tarihi gibi uzmanlık alanları Arap ülkelerindeki ilahiyat fakülteleri, Avrupa'daki teoloji ve oryantalizm kürsüleriyle yakından ilişkili alanlardır. Dolayısıyla söz konusu bilim dallarını kapsayan Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Arap Ülkeleri ve Avrupa üniversiteleriyle ilişkileri artırmaya, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını gerçekleştirmeye zemin hazırlayacaktır.

Ülkemiz nüfusunun giderek artmasına paralel olarak bu alanlarda istihdam edilecek nitelikli personele duyulan ihtiyaç da artırmaktadır. Kur’an kursu, cami, okul ve derslik sayılarındaki artışlar bu kurumlardaki görevlilere duyulan ihtiyacın da artmasına neden olmaktadır. Bu program ile söz konusu alanlarda görev yapan görevlilerin daha nitelikli hâle getirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

  • İlahiyat, İslami İlimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yüksek din öğretimi yapan diğer Lisans programlarından mezun olmak.
  • Lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2.29 olmalıdır.(YÖK Yüzlük sistemde 60,10)
  • ALES notu (Sözel) puan türünde en az 65 olmalıdır. GMAT ya da GRE sınavlarından en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
  • Yabancı Dil YDS, e-YDS veya YÖKDİL puanı en az 50 olmalıdır.Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan da kabul edilir.
Uluslararası Adaylar için
  • İlahiyat, İslami İlimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yüksek din öğretimi yapan diğer Lisans programlarından mezun olmak.
  • Lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.(YÖK Yüzlük sistemde 65)
  • Adayların programa kabul edildikten ve kaydolduktan sonra, öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ASBU Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DİLMER) uygulanan Türkçe testlerinden en az C1 düzeyinde puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
  • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6.000 TL’dir
Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Prof. Dr. Ali AVCU

   ali.avcu@asbu.edu.tr

  +90 312 596 48 26

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonuçları, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.